Thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất từ 10/12/2019

Bên cạnh việc giới hạn đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất, Nghị định 79/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 26/10/2019 còn thay đổi trình tự thực hiện thủ tục này.


thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất
Thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất từ 10/12/2019 (Ảnh minh họa)


Cụ thể trình tự, thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định 79 này như sau:

Bước 1. Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường

Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất;

- Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất;

- Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận: Quyết định giao đất tái định cư, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Bước 2. Văn phòng đăng ký đất đai giải quyết hồ sơ

- Rà soát, kiểm tra hồ sơ;

- Lập Phiếu chuyển thông tin gửi đến cơ quan thuế và các cơ quan liên quan (Phiếu chuyển có nội dung về số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất mà hộ gia đình, cá nhân được nhận);

- Trả Giấy hẹn cho hộ gia đình, cá nhân.

Bước 3. Cơ quan thuế ra thông báo

Ban hành thông báo theo quy định gửi đến hộ gia đình, cá nhân, Văn phòng đăng ký đất đai và cơ quan liên quan (nếu cần) trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo.

Thông báo gồm các nội dung:

- Tổng số tiền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân phải nộp;

- Số tiền sử dụng đất không được ghi nợ (số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất mà hộ gia đình, cá nhân được nhận);

- Số tiền sử dụng đất được ghi nợ = Tổng số tiền sử dụng đất phải nộp - Số tiền sử dụng đất không được ghi nợ.

Bước 4. Hộ gia đình, cá nhân nộp tiền sử dụng đất không được ghi nợ

Nộp tại cơ quan Kho bạc Nhà nước hoặc đơn vị được cơ quan Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu trong thời hạn quy định và nộp chứng từ do Kho bạc cung cấp tại Văn phòng đăng ký đất đai để được cấp Giấy chứng nhận.

Bước 5. Hộ gia đình, cá nhân nhận Giấy chứng nhận

Căn cứ chứng từ mà hộ gia đình, cá nhân nộp, Văn phòng đăng ký đất đai trả Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân.

Giấy chứng nhận sẽ có nội dung về số tiền sử dụng đất ghi nợ và thời hạn thanh toán (trong thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền).

Nghị định được áp dụng từ ngày 10/12/2019.


Thùy Linh
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục