Thu mua nợ xấu của tổ chức tín dụng bằng trái phiếu đặc biệt

(LuatVietnam) Ngày 18/05/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản (QLTS) của các tổ chức tín dụng Việt Nam.
Theo Nghị định này, Công ty QLTS sẽ được thành lập bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) dưới hình thức là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ (500 tỷ đồng) được thực hiện các hoạt động như: Mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng; thu hồi nợ, đòi nợ và xử lý, bán nợ, tài sản bảo đảm; cơ cấu lại khoản nợ, điều chỉnh điều kiện trả nợ; quản lý khoản nợ xấu đã mua; tư vấn, môi giới mua, bán nợ và tài sản; bảo lãnh cho tổ chức, cá nhân vay vốn của tổ chức tín dụng...
Trong đó, Công ty QLTS sẽ tiến hành mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng thông qua 02 phương thức: Theo giá trị ghi sổ bằng trái phiếu đặc biệt do Công ty QLTS phát hành hoặc theo giá trị thị trường bằng nguồn vốn không phải trái phiếu đặc biệt.
Theo phương thức thứ nhất, trái phiếu đặc biệt được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử (theo phương án phát hành đã được NHNN chấp thuận), với mệnh giá (đồng Việt Nam) có giá trị bằng giá mua của khoản nợ xấu; có thời hạn tối đa 5 năm, lãi suất 0% và được sử dụng để vay tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước.
Còn theo phương thức mua lại nợ xấu theo giá trị thị trường, các khoản nợ xấu phải đáp ứng đủ 05 điều kiện sau: Là khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng; có tài sản bảo đảm; hợp pháp và có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ; khách hàng vay còn tồn tại; số dư của khoản nợ xấu hoặc dư nợ xấu của khách hàng vay không thấp hơn mức quy định của NHNN. Việc mua lại các khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng không đáp ứng đầy đủ các điều kiện này sẽ do Thủ tướng quyết định theo đề nghị của NHNN...
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/07/2013. 
 
LuậtViệtnam 
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ để tạo quỹ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

Hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ để tạo quỹ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

Hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ để tạo quỹ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

Ngày 20/05/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 755/QĐ-TTg phê duyệt Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Theo đó, những địa phương còn quỹ đất sẽ được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền và được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để tạo quỹ đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn với mức bình quân là 30 triệu đồng/hộ...

Cấp đất ở cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo vùng ĐBSCL

Cấp đất ở cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo vùng ĐBSCL

Cấp đất ở cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo vùng ĐBSCL

Ngày 20/05/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBCSL) giai đoạn 2013 - 2015. Theo Quyết định này, hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, có đời sống khó khăn, chưa có đất ở và chưa được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về đất ở tại 11 tỉnh thuộc vùng ĐBCSL sẽ được giao đất theo quyết định của UBND cấp tỉnh...

Lãi suất vay hỗ trợ mua nhà ở là 6%/năm

Lãi suất vay hỗ trợ mua nhà ở là 6%/năm

Lãi suất vay hỗ trợ mua nhà ở là 6%/năm

Ngày 15/05/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ra Thông tư số 11/2013/TT-NHNN quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ. Tại Thông tư này, NHNN yêu cầu 05 ngân hàng thương mại Nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải dành một lượng vốn tối thiểu 3% tổng dư nợ cho vay tại thời điểm cuối năm trước để cho vay với các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội...

Công bố thủ tục hành chính chậm nhất 20 ngày trước khi có hiệu lực

Công bố thủ tục hành chính chậm nhất 20 ngày trước khi có hiệu lực

Công bố thủ tục hành chính chậm nhất 20 ngày trước khi có hiệu lực

Đây là quy định mới của Chính phủ tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Theo đó, thay vì quy định Quyết định công bố thủ tục hành chính phải được ban hành chậm nhất trước 10 ngày làm việc tính đến ngày văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính đó có hiệu lực như trước đây (theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010), tại Nghị định này, Chính phủ quy định thời hạn công bố này là chậm nhất 20 ngày làm việc...