Thu mua nợ xấu của tổ chức tín dụng bằng trái phiếu đặc biệt

(LuatVietnam) Ngày 18/05/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản (QLTS) của các tổ chức tín dụng Việt Nam.
Theo Nghị định này, Công ty QLTS sẽ được thành lập bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) dưới hình thức là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ (500 tỷ đồng) được thực hiện các hoạt động như: Mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng; thu hồi nợ, đòi nợ và xử lý, bán nợ, tài sản bảo đảm; cơ cấu lại khoản nợ, điều chỉnh điều kiện trả nợ; quản lý khoản nợ xấu đã mua; tư vấn, môi giới mua, bán nợ và tài sản; bảo lãnh cho tổ chức, cá nhân vay vốn của tổ chức tín dụng...
Trong đó, Công ty QLTS sẽ tiến hành mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng thông qua 02 phương thức: Theo giá trị ghi sổ bằng trái phiếu đặc biệt do Công ty QLTS phát hành hoặc theo giá trị thị trường bằng nguồn vốn không phải trái phiếu đặc biệt.
Theo phương thức thứ nhất, trái phiếu đặc biệt được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử (theo phương án phát hành đã được NHNN chấp thuận), với mệnh giá (đồng Việt Nam) có giá trị bằng giá mua của khoản nợ xấu; có thời hạn tối đa 5 năm, lãi suất 0% và được sử dụng để vay tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước.
Còn theo phương thức mua lại nợ xấu theo giá trị thị trường, các khoản nợ xấu phải đáp ứng đủ 05 điều kiện sau: Là khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng; có tài sản bảo đảm; hợp pháp và có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ; khách hàng vay còn tồn tại; số dư của khoản nợ xấu hoặc dư nợ xấu của khách hàng vay không thấp hơn mức quy định của NHNN. Việc mua lại các khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng không đáp ứng đầy đủ các điều kiện này sẽ do Thủ tướng quyết định theo đề nghị của NHNN...
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/07/2013. 
 
LuậtViệtnam 
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục