Thù lao dịch vụ đấu giá tài sản tối đa 300 triệu đồng

(LuatVietnam) Ngày 12/05/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2017/TT-BTC quy định Khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản.

Cụ thể, mức thù lao dịch vụ đấu giá tài sản cho một Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản trong trường hợp đấu giá thành tối thiểu là 01 triệu đồng/01 hợp đồng; mức thù lao tối đa tương ứng từng khung giá trị tài sản theo giá khởi điểm, nhưng không vượt quá 300 triệu đồng/hợp đồng. Mức thù lao này chưa bao gồm thuế GTGT nhưng bao gồm các chi phí hợp lý, hợp lệ mà người có tài sản đấu giá trả cho tổ chức đấu giá để thực hiện đấu giá theo quy định.

Trường hợp đấu giá không thành thì người có tài sản đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản các chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ đã được hai bên thỏa thuận trong Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản nhưng tối đa không vượt mức thù lao dịch vụ đấu giá tài sản trong trường hợp đấu giá thành.

Trong 20 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá thành hoặc đấu giá không thành, người có tài sản đấu giá phải thanh toán cho tổ chức đấu giá thù  lao dịch vụ đấu giá tài sản hoặc các chi phí niêm yết, thông báo công khai, chi phí thực tế hợp lý khác; trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/07/2017; thay thế Thông tư số 335/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016.

·         LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục