Thù lao cho tác giả sáng kiến tối thiểu bằng 7% lợi nhuận

(LuatVietnam) Ngày 02/03/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2012/NĐ-CP về việc ban hành Điều lệ Sáng kiến.
Theo đó, trường hợp chủ đầu tư tạo ra sáng kiến là tổ chức kinh tế hoặc là đơn vị sự nghiệp có thu và hạch toán độc lập, nếu giữa tác giả sáng kiến và chủ đầu tư tạo ra sáng kiến không có thỏa thuận thì mức trả thù lao cho tác giả sáng kiến được xác định như sau: Thù lao trả hàng năm trong 03 năm đầu tiên áp dụng sáng kiến (trả trong thời hạn 01 tháng tính từ ngày kết thúc mỗi năm áp dụng) tối thiểu bằng 7% tiền làm lợi thu được do áp dụng sáng kiến của mỗi năm.
Trường hợp không tính được tiền làm lợi do áp dụng sáng kiến thì trả với mức tối thiểu 05 lần mức lương tối thiểu chung theo quy định của Nhà nước tại thời điểm trả thù lao; Thù lao trả trong 03 năm kể từ ngày sáng kiến được công nhận, cho mỗi lần chuyển giao sáng kiến cho tổ chức, cá nhân khác áp dụng, trả trong thời hạn 01 tháng tính từ ngày nhận thanh toán của mỗi lần chuyển giao, với mức tối thiểu 15% giá chuyển giao.
Nghị định này thay thế các quy định về sáng kiến của Điều lệ về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật - hợp lý hóa sản xuất và sáng chế ban hành kèm theo Nghị định số 31-CP ngày 23/01/1981, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 84-HĐBT ngày 20/03/1990; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2012.
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Trái phiếu trước hạn có thể được mua lại để giảm nghĩa vụ nợ

Trái phiếu trước hạn có thể được mua lại để giảm nghĩa vụ nợ

Trái phiếu trước hạn có thể được mua lại để giảm nghĩa vụ nợ

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 34/2012/TT-BTC hướng dẫn về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh. Theo đó, chủ thể phát hành trái phiếu được bảo lãnh có thể mua lại trái phiếu trước hạn để giảm nghĩa vụ nợ. Việc mua lại trái phiếu phải đảm bảo các nguyên tắc sau: Có phương án mua lại trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Công khai, minh bạch và hiệu quả. Thông tư cũng cho phép chủ thể phát hành trái phiếu được bảo lãnh được thực hiện hoán đổi trái phiếu để giảm nghĩa vụ nợ hoặc để cơ cấu lại nợ...

Thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư các dự án kém hiệu quả, chậm tiến độ

Thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư các dự án kém hiệu quả, chậm tiến độ

Thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư các dự án kém hiệu quả, chậm tiến độ

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, đầu tư và môi trường các khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) và cụm công nghiệp (CCN), Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các KKT, KCN và CCN. Tại Chỉ thị này, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đóng vai trò là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan chỉ đạo, hướng dẫn triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng KKT, KCN, CCN đúng tiến độ, theo quy hoạch...

Bệnh nhân nghèo ung thư, chạy thận được hỗ trợ chữa bệnh

Bệnh nhân nghèo ung thư, chạy thận được hỗ trợ chữa bệnh

Bệnh nhân nghèo ung thư, chạy thận được hỗ trợ chữa bệnh

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/03/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg về khám, chữa bệnh cho người nghèo. Quyết định này bổ sung thêm 02 đối tượng được nhận hỗ trợ khám, chữa bệnh là: Người thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật và người đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước; Người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí...

Khuyến khích sáp nhập, hợp nhất và mua lại các tổ chức tín dụng

Khuyến khích sáp nhập, hợp nhất và mua lại các tổ chức tín dụng

Khuyến khích sáp nhập, hợp nhất và mua lại các tổ chức tín dụng

Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/03/2012 phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) giai đoạn 2011 - 2015”. Mục tiêu trước mắt đến năm 2015, cần tập trung lành mạnh hóa tình trạng tài chính và củng cố năng lực hoạt động của các TCTD; cải thiện mức độ an toàn và hiệu quả hoạt động của các TCTD; hình thành được ít nhất 01 - 02 ngân hàng thương mại có trình độ tương đương với các ngân hàng trong khu vực. Chính phủ khuyến khích việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại các TCTD theo nguyên tắc tự nguyện, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền...