Nghị định 130: Thư ký Tòa án không còn phải kê khai thu nhập

Đây là nội dung trong Nghị định 130/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Cụ thể, Điều 10 Nghị định 130/2020 có quy định người có nghĩa vụ kê khai hàng năm theo điểm b khoản 3 Điều 36 của Luật Phòng, chống tham nhũng gồm có:

- Các ngạch công chức và chức danh như Chấp hành viên, Điều tra viên, Kế toán viên, Kiểm lâm viên, Kiểm sát viên, Kiểm soát viên ngân hàng, Kiểm soát viên thị trường, Kiểm toán viên, Kiểm tra viên của Đảng, Kiểm tra viên hải quan, Kiểm tra viên thuế, Thanh tra viên, Thẩm phán.

- Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực được xác định trong danh mục tại Phụ lục III được ban hành kèm theo Nghị định này.

- Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Nghị định 130: Thư ký Tòa án không còn phải kê khai thu nhập
Thư ký Tòa án chính thức không còn phải kê khai thu nhập (Ảnh minh họa)


Theo quy định hiện hành tại khoản 8 Điều 7 Nghị định 78/2013/NĐ-CP về người có nghĩa vụ kê khai tài sản bao gồm:

Điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm tra viên, thẩm phán, thư ký Tòa án, kiểm toán viên nhà nước, thanh tra viên, chấp hành viên, công chứng viên nhà nước.

Như vậy, thư ký Tòa án không còn là đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm theo quy định mới tại Nghị định 130/2020. Bên cạnh đó, Nghị định cũng bổ sung thêm các đối tượng phải kê khai tài sản như kiểm soát viên ngân hành, kiểm soát viên thị trường, kiểm tra viên hải quan, kiểm tra viên thuế…

Nghị định này có hiệu lực kể từ 20/12/2020.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục