Tăng giảm font chữ:

Quán karaoke không kinh doanh 12 tháng liên tục bị thu hồi giấy phép

Nội dung này nêu tại Điều 16 Nghị định 54/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 19/6/2019 quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.

Thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh karaoke
Thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh karaoke (Ảnh minh họa)


Theo đó, có 06 trường hợp doanh nghiệp, hộ kinh doanh kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường bị thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh:

- Được cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh nhưng không kinh doanh trong 12 tháng liên tục.

- Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.

- Vi phạm điều kiện kinh doanh gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản.

- Không tạm dừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan cấp Giấy phép.

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh khi vi phạm điều kiện kinh doanh mà chưa gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản hoặc vi phạm lần thứ 2 về trách nhiệm khi hoạt động kinh doanh.

- Hết thời hạn tạm dừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan cấp Giấy phép mà không khắc phục hoặc khắc phục không đầy đủ các vi phạm.

- Trong 02 năm kể từ ngày kết thúc thời hạn tạm dừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan cấp Giấy phép mà tái phạm các hành vi vi phạm đã nêu tại văn bản yêu cầu tạm dừng kinh doanh.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.

>> Khách sử dụng ma túy, chủ quán karaoke bị xử lý thế nào?

Thùy Linh
Thùy LinhThùy Linh
Chia sẻ: