Tăng giảm font chữ:

Năm 2021, có 2 Thông tư mới về học online, học qua truyền hình

Hôm nay (01/6/2020), Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Quyết định số 1420/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.


Năm 2021, có 2 Thông tư mới về học online, học qua truyền hình
Năm 2021, có 2 Thông tư mới về học online, học qua truyền hình (Ảnh minh họa)


Theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này, các cơ quan, đơn vị theo phân công:

- Quý II/2021, hoàn thành Thông tư ban hành quy định về dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình.

Cũng trong thời gian này, hoàn thành việc biên soạn tài liệu dạy học trực tuyến trong các cơ sở giáo dục thường xuyên.

- Quý IV/2021, hoàn thành Thông tư quy định việc công nhận kết quả kiểm tra, đánh giá quá trình học trực tuyến, học trên truyền hình.

- Quý II/2022, hoàn thành việc xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức về công tác khuyến học, khuyến tài, giáo dục người lớn và xây dựng xã hội học tập đối với cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trong thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.

- Quý I/2023, rà soát, hoàn thiện quy chế kiểm tra, công nhận kết quả học tập giáo dục thường xuyên; liên thông giữa giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên.

Đồng thời, rà soát, hoàn thiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; chính sách đào tạo tài năng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức và phát triển nhân tài cho đất nước…

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/6/2020.

Thùy LinhThùy Linh
Chia sẻ: