Bộ Tài chính ban hành 2 Thông tư mới về chứng khoán

Ngày 12/7/2021, Bộ Tài chính đồng thời ban hành hai Thông tư mới liên quan đến lĩnh vực chứng khoán là Thông tư số 57/2021/TT-BTC và 58/2021/TT-BTC.

Theo đó, Thông tư 57/2021/TT-BTC quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác.

Cụ thể, thị trường giao dịch cổ phiếu được sắp xếp lại như sau: Hết ngày 30/6/2025, Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu.

Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch với cổ phiếu đã niêm yết, đăng ký trước ngày 20/7/2021 cho đến khi hoàn thành chuyển cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sang TP. HCM…

Về giao dịch trái phiếu, chậm nhất hết ngày 31/12/2022, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thống nhất thị trường giao dịch trái phiếu; Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM hoàn thành chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ TP.HCM sang Hà Nội…

Thông tư 57 có hiệu lực từ ngày 20/7/2021.

​Bộ Tài chính ban hành 2 Thông tư mới về chứng khoán
Bộ Tài chính ban hành 2 Thông tư mới về chứng khoán (Ảnh minh họa)

Còn Thông tư số 58/2021/TT-BTC hướng dẫn một số điều về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Theo đó, điều kiện nhà đầu tư giao dịch chứng khoán phái sinh được nêu tại Điều 5 Thông tư 58. Cụ thể, để giao dịch chứng khoán phái sinh, nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tại thành viên giao dịch và tài khoản ký quỹ bù trừ tại thành viên bù trừ do thành viên giao dịch chỉ định.

Nếu nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở mở tại thành viên giao dịch thì được phép dùng tài khoản này để giao dịch chứng khoán phái sinh sau khi đã mở tài khoản ký quỹ tại thành viên bù trừ do thành viên giao dịch chỉ định…

Thông tư 58 có hiệu lực từ ngày 27/8/2021.

Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục