4 Thông tư liên quan đến Kế toán có hiệu lực từ 01/01/2020

LuatVietnam cung cấp chi tiết những quy định mới trong lĩnh vực kế toán có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 cùng danh sách những văn bản chịu sự tác động của những quy định này.

4 Thông tư liên quan đến Kế toán có hiệu lực từ 01/01/2020

STT

Tên văn bản

Văn bản bị thay thế/bị sửa đổi, bổ sung

1

Thông tư 79/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công

Thông tư 195/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư

(Bị thay thế toàn bộ nội dung chương II phần II về “Hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong các đơn vị hành chính sự nghiệp”)

2

Thông tư 70/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

- Quyết định 94/2005/QĐ-BTC chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

- Thông tư 146/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

(Bị thay thế toàn bộ nội dung văn bản)

3

Thông tư 44/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 292/2016/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và Thông tư 296/2016/TT-BTC hướng dẫn cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

- Thông tư 292/2016/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

- Thông tư 296/2016/TT-BTC hướng dẫn cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

(Bị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung và thay thế một số nội dung)

4

Thông tư 76/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi

Thông tư 98/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

(Bị thay thế toàn bộ nội dung văn bản)

Để xem chi tiết những Thông tư mới trong lĩnh vực kế toán có hiệu lực từ 01/01/2020, bạn đọc có thể đăng ký Dịch vụ của LuatVietnam và khai thác tính năng Lược đồ văn bản cũng như Nội dung MIX.


Thùy Linh
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội sửa đổi quy định tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất

Hà Nội sửa đổi quy định tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất

Hà Nội sửa đổi quy định tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 41/2024/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Quyết định 12/2021/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê hàng năm; đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội.