Thông tin trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được bảo mật

Đó là một nội dung được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành trong Thông tư 09/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS ngày 28/08/2018.

Thông tư đã đưa ra các nguyên tắc trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đó là:

- Bảo đảm sự tham gia của trẻ em;

- Bảo đảm không kỳ thị, không phân biệt đối xử;

- Bảo đảm bảo mật thông tin.

Thông tin trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được bảo mật

Thông tin trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được bảo mật (Ảnh minh họa)


Theo đó, người quản lý và trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thực hiện kế hoạch trợ giúp, gồm các nội dung sau:

- Tư vấn cho gia đình của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS về chăm sóc trẻ em tại gia đình, giới thiệu trẻ em và gia đình tiếp cận các cơ sở cung cấp dịch vụ phù hợp;

- Chuyển tuyến, kết nối với các cơ quan, đơn vị chức năng hoặc các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục tư vấn, trợ giúp tâm lý, trợ giúp pháp lý, cơ sở dịch vụ bảo vệ trẻ em, các gia đình chăm sóc thay thế;

- Kịp thời trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan;

- Có biện pháp bảo vệ, phòng ngừa trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS khỏi bị xâm hại.

Thông tư này có hiệu lực từ 15/10/2018.

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục