Tăng giảm cỡ chữ:

Thông tin trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được bảo mật

Đó là một nội dung được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành trong Thông tư 09/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS ngày 28/08/2018.

Thông tư đã đưa ra các nguyên tắc trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đó là:

- Bảo đảm sự tham gia của trẻ em;

- Bảo đảm không kỳ thị, không phân biệt đối xử;

- Bảo đảm bảo mật thông tin.

Thông tin trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được bảo mật

Thông tin trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được bảo mật (Ảnh minh họa)


Theo đó, người quản lý và trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thực hiện kế hoạch trợ giúp, gồm các nội dung sau:

- Tư vấn cho gia đình của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS về chăm sóc trẻ em tại gia đình, giới thiệu trẻ em và gia đình tiếp cận các cơ sở cung cấp dịch vụ phù hợp;

- Chuyển tuyến, kết nối với các cơ quan, đơn vị chức năng hoặc các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục tư vấn, trợ giúp tâm lý, trợ giúp pháp lý, cơ sở dịch vụ bảo vệ trẻ em, các gia đình chăm sóc thay thế;

- Kịp thời trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan;

- Có biện pháp bảo vệ, phòng ngừa trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS khỏi bị xâm hại.

Thông tư này có hiệu lực từ 15/10/2018.

LuatVietnam

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: phòng chống HIV