Hỏa tốc: Hà Nội lại yêu cầu người dân chỉ cần mang Giấy đi đường

Hôm nay (ngày 10/8/2021), Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội ban hành Thông báo hỏa tốc số 577/TB-UBND trong đó quy định cụ thể về Giấy đi đường cũng như các giấy tờ cần xuất trình của người dân Hà Nội.

Theo đó, sau khi triển khai tại các địa bàn và tiếp thu ý kiến của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, tại Thông báo này, Chủ tịch UBND Thành phố nêu rõ:

- Người đi đường: Xuất trình giấy tờ tùy thân kèm theo Giấy đi đường.

- Cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn: Người đứng đầu chịu trách nhiệm cấp Giấy đi đường.

- Doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty… được phép hoạt động: Người đứng đầu cấp Giấy đi đường cho người lao động và chịu trách nhiệm đảm bảo các yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch.

Hỏa tốc: Hà Nội lại yêu cầu người dân chỉ cần mang Giấy đi đường
Hỏa tốc: Hà Nội lại yêu cầu người dân chỉ cần mang Giấy đi đường (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, tại Thông báo này, UBND Thành phố nêu rõ, để phục vụ việc kiểm soát chấp hành giãn cách, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có trách nhiệm tổng hợp danh sách người lao động cần lưu thông trên đường kèm phương án sản xuất và gửi cho UBND phường để xác nhận. Tuy nhiên, người đi đường không cần xuất trình giấy tờ này.

Các doanh nghiệp có thể thực hiện việc xác nhận này bằng hình thức trực tuyến, thư điện tử hoặc qua đường bưu điện, đảm bảo không tập trung đông người tại trụ sở cũng như để đảm bảo thủ tục được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Nếu doanh nghiệp cần bố trí nhiều lao động đến làm thì UBND phường phối hợp, cử cán bộ xuống làm việc trực tiếp tại đơn vị để thống nhất phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cũng như xác nhận danh sách người lao động được phép ra đường để người đứng đầu cấp Giấy đi đường cho người lao động.

Nếu còn thắc mắc, độc giả liên hệ 1900.6192 để được giải đáp.

Mẫu Giấy đi đường dành cho người dân tại Hà Nội:

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ/PHƯỜNG ....

(Hoặc Công ty, đơn vị sử dụng lao động)

Số: …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày … tháng ... năm 2021

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Về việc tham gia giao thông trong thời gian giãn cách

1. Họ và tên:.............................. ;     Giới tính:..........

2. Sinh ngày.... tháng. năm............. ;

3. Số CCCD/CMND:................. ;  Ngày cấp:............ ; Nơi cấp:..........

4. Số điện thoại:..................... ;

5. Địa chỉ thường trú:....................................................

6. Nơi làm việc:........................................................... ;

7. Địa chỉ cơ quan:........................................................

8. Chức vụ/Vị trí công tác:............................................

Mục đích tham gia giao thông: ………….. hiện đang trên đường di chuyển từ nhà đến nơi làm việc (hoặc ngược lại) để thực hiện công việc chuyên môn được giao.

Giấy đi đường có hiệu lực kể từ ngày ký, chỉ có giá trị trong thời gian giãn cách xã hội.

Công ty/Người lao động cam đoan những nội dung nêu trên đúng sự thật, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố.

(Xuất trình kèm theo Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân; Văn bản của Công ty, đơn vị sử dụng lao động)

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

(Hoặc xác nhận của cơ quan, đơn vị)

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục