Thêm thông tin được cập nhật vào cơ sở dữ liệu về dân cư

Khoản 1 Điều 37 Luật Cư trú năm 2020 sửa đổi, bổ sung nhiều quy định của các Luật có liên quan đến quản lý cư trú đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Theo đó, nội dung thông tin được thu thập, cập nhật nêu tại khoản 1 Điều 9 Luật Căn cước công dân năm 2014 được bổ sung thêm các thông tin về nơi tạm trú; Tình trạng khai báo tạm vắng; Quan hệ với chủ hộ; Họ, chữ đệm và tên; Số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân của các thành viên hộ gia đình.

Thêm thông tin được cập nhật vào cơ sở dữ liệu về dân cư
Thêm thông tin được cập nhật vào cơ sở dữ liệu về dân cư (Ảnh minh họa)

Các thông tin khác vẫn được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi đăng ký khai sinh; Quê quán; Dân tộc; Tôn giáo; Quốc tịch; Tình trạng hôn nhân; Nơi thường trú; Nơi ở hiện tại; Ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích…

Những thông tin này của công dân được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ tàng thư và cơ sở dữ liệu Căn cước công dân, cơ sở dữ liệu về cư trú, cơ sở dữ liệu về hộ tịch và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác qua việc xử lý chuẩn hóa dữ liệu sẵn có về dân cư.

Nếu thông tin, tài liệu nêu trên chưa có hoặc chưa đầy đủ thì được thu thập, cập nhật từ công dân.

Ngoài ra, khái niệm hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế nêu tại Luật Bảo hiểm y tế cũng được thay đổi từ “toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú” thành “những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp”.

>> Những điểm mới của Luật Cư trú ảnh hưởng đến mọi người dân

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục