Thống nhất trợ cấp hưu trí xã hội cho người không có lương hưu từ 75 tuổi

Theo Nghị quyết 114/NQ-CP ngày 28/7/2023, Chính phủ đã thống nhất về độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội tại phiên họp tháng 7 năm 2023 về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Cụ thể, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Chính phủ đã thống nhất giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi tại dự án dự thảo Luật Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Trợ cấp hưu trí xã hội cho người không có lương hưu là chính sách mới bổ sung tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã (sửa đổi).

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) giải thích, trợ cấp hưu trí xã hội là chính sách mà ngân sách nhà nước cung cấp một khoản trợ cấp cho người cao tuổi không có lương hưu hoặc bảo hiểm xã hội hằng tháng khác.

Công dân không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khác sẽ được nhận chế độ trợ cấp hưu trí xã hội với các quyền lợi sau:

- Trợ cấp hằng tháng = 500.000 đồng/người/tháng.

- Cấp thẻ bảo hiểm y tế.

- Người lo mai táng được trợ cấp 1 lần = 10 triệu đồng.

Thống nhất trợ cấp hưu trí xã hội cho người không có lương hưu từ 75 tuổi
Thống nhất trợ cấp hưu trí xã hội cho người không có lương hưu từ 75 tuổi​ (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, Chính phủ cũng thống nhất các nội dung đáng chú ý khác về dự án dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) như: Giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm, mở rộng nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc...

Hỗ trợ ngân sách Nhà nước để bổ sung thêm chính sách, tăng thêm quyền lợi, tăng tính hấp dẫn, thu hút người dân tham gia bảo hiểm xã hội nhằm bảo đảm an sinh xã hội lâu dài cho người dân, thể hiện chủ trương không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Thành viên Chính phủ, hoàn thiện nội dung dự thảo Luật Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) theo hướng:

- Thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng về bảo hiểm xã hội; tiếp tục tổng kết quy định pháp luật để xác định các vấn đề cần kế thừa, các vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện hoặc các vấn đề cần bãi bỏ...

- Vấn đề rút bảo hiểm xã hội một lần khá phức tạp, có thể đưa ra 02 phương án để xin ý kiến Quốc hội, trong đó cần thể hiện quan điểm, căn cứ để lựa chọn phương án cụ thể và nghiên cứu quy định các biện pháp thiết thực hỗ trợ, khuyến khích người lao động tự nguyện bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu thay vì nhận bảo hiểm xã hội một lần.

- Về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội cần tổng hợp hai phương án xin ý kiến Quốc hội, trong đó thể hiện rõ về phương án được lựa chọn, xác định tổng mức chi phí quản lý Bảo hiểm xã hội cụ thể của mỗi phương án trên cơ sở đánh giá đầy đủ cơ sở lý luận, thực tiễn trong nước và thông lệ quốc tế.

Xem đầy đủ Nghị quyết 114/NQ-CP.

Nếu có thắc mắc, bạn đọc liên hệ 19006192 để được giải đáp.

Đánh giá bài viết:
(42 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục