Thôn đặc biệt khó khăn có tỷ lệ hộ nghèo tối thiểu là 25%

Thôn đặc biệt khó khăn có tỷ lệ hộ nghèo tối thiểu là 25%
(LuatVietnam) Đây là một trong các tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/07/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015.
Ngoài việc có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên, trong đó tỷ lệ hộ nghèo phải từ 25% trở lên và có ít nhất 02 trong 03 yếu tố sau: Trên 80% lao động chưa qua đào tạo nghề; Trên 50% số hộ không có nhà tiêu hợp vệ sinh; Trên 30% số hộ thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh, thôn được công nhận là thôn đặc biệt khó khăn còn phải đáp ứng một số tiêu chí khác.
Cụ thể, thôn đặc biệt khó khăn phải chưa có đường giao thông từ thôn đến trung tâm xã được cứng hóa theo tiêu chí nông thôn; chưa đủ phòng học cho các lớp mẫu giáo theo quy định hoặc chưa có nhà sinh hoạt cộng đồng đạt chuẩn hay có trên 30% số hộ chưa có điện sinh hoạt và đáp ứng ít nhất 02 trong các điều kiện sau: Trên 20% số hộ thiếu đất sản xuất; Trên 50% diện tích đất canh tác có nhu cầu tưới tiêu, nhưng chưa được tưới tiêu; Dưới 10% số hộ làm nghề phi nông nghiệp hoặc chưa có cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư thôn, bản.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/09/2012.
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Từ 01/09, cấm nhập khẩu máy thu phát thanh sóng vô tuyến đã qua sử dụng

Từ 01/09, cấm nhập khẩu máy thu phát thanh sóng vô tuyến đã qua sử dụng

Từ 01/09, cấm nhập khẩu máy thu phát thanh sóng vô tuyến đã qua sử dụng

Đây là nội dung mới quy định tại Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/07/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định từ ngày 01/09/2012, cấm nhập khẩu một số sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng như: Micro và giá đỡ micro; máy thu dùng cho phát thanh sóng vô tuyến; thiết bị điện khuyếch đại âm tần; bộ tăng âm điện; ra đa, các thiết bị dẫn đường bằng sóng vô tuyến…

Từ 01/09, miễn thuế xuất khẩu dừa

Từ 01/09, miễn thuế xuất khẩu dừa

Từ 01/09, miễn thuế xuất khẩu dừa

Ngày 18/07/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 114/2012/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng dừa quả thuộc nhóm 0801 trong Biểu thuế xuất khẩu. Theo quy định tại Thông tư này, thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng dừa quả giảm xuống còn 0% từ ngày 01/09/2012 (giảm 3% so với quy định cũ)...

Cuối năm 2012, 30% TTHC được cung cấp ở mức độ 3 trở lên

Cuối năm 2012, 30% TTHC được cung cấp ở mức độ 3 trở lên

Cuối năm 2012, 30% TTHC được cung cấp ở mức độ 3 trở lên

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hành chính và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, thực hiện có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, tạo sự tác động tích cực trong quản lý hành chính nhà nước đối với ngành công thương, ngày 11/07/2012, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ký Quyết định số 3963/QĐ-BCT phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào việc hiện đại hóa thủ tục hành chính (TTHC) trong 06 tháng cuối năm 2012. Theo đó, Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu đến cuối năm 2012, 30% TTHC được cung cấp ở mức độ 03 trở lên...

Từ tháng 09 - 12/2012, tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011 - 2012

Từ tháng 09 - 12/2012, tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011 - 2012

Từ tháng 09 - 12/2012, tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011 - 2012

Ngày 09/07/2012, Bộ Nội vụ đã ra Quyết định số 601/QĐ-BNV ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011 - 2012 theo nguyên tắc cạnh tranh. Theo đó, các kỳ thi từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính và từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp do Bộ Nội vụ tổ chức bắt đầu từ trung tuần tháng 09 và hoàn thành lần lượt trong tháng 11/2012 và trung tuần tháng 12/2012. Riêng đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính do Bộ Nội vụ ủy quyền cho các Bộ, ngành, địa phương tổ chức và các kỳ thi nâng ngạch công chức chuyên ngành do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực được ủy quyền tổ chức có thể hoàn thành chậm nhất trong quý 01/2013...