Thôn đặc biệt khó khăn có tỷ lệ hộ nghèo tối thiểu là 25%

(LuatVietnam) Đây là một trong các tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/07/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015.
Ngoài việc có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên, trong đó tỷ lệ hộ nghèo phải từ 25% trở lên và có ít nhất 02 trong 03 yếu tố sau: Trên 80% lao động chưa qua đào tạo nghề; Trên 50% số hộ không có nhà tiêu hợp vệ sinh; Trên 30% số hộ thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh, thôn được công nhận là thôn đặc biệt khó khăn còn phải đáp ứng một số tiêu chí khác.
Cụ thể, thôn đặc biệt khó khăn phải chưa có đường giao thông từ thôn đến trung tâm xã được cứng hóa theo tiêu chí nông thôn; chưa đủ phòng học cho các lớp mẫu giáo theo quy định hoặc chưa có nhà sinh hoạt cộng đồng đạt chuẩn hay có trên 30% số hộ chưa có điện sinh hoạt và đáp ứng ít nhất 02 trong các điều kiện sau: Trên 20% số hộ thiếu đất sản xuất; Trên 50% diện tích đất canh tác có nhu cầu tưới tiêu, nhưng chưa được tưới tiêu; Dưới 10% số hộ làm nghề phi nông nghiệp hoặc chưa có cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư thôn, bản.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/09/2012.
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục