Từ 2021, không còn quy định về thời hạn sở hữu cổ phần phổ thông

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 có nhiều nội dung mới so với hiện nay. Một trong số đó là về thời hạn sở hữu cổ phần phổ thông.

Cụ thể, theo Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Trong khi hiện nay, theo quy định của khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo Điều lệ công ty.

Như vậy, so với quy định hiện nay, từ 01/01/2021, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không còn bắt buộc phải sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng để có quyền nêu trên.

Từ 2021, không còn quy định về thời hạn sở hữu cổ phần phổ thông
Từ 2021, không còn quy định về thời hạn sở hữu cổ phần phổ thông (Ảnh minh họa)

Đồng thời, những quyền lợi khác của cổ đông hoặc nhóm cổ đông này hiện nay như yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông, yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi thấy cần thiết… cũng bị Luật Doanh nghiệp 2020 bãi bỏ.

Thay vào đó, những quyền lợi này chuyển sang cho cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo Điều lệ công ty.

Luật này được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục