Tăng giảm font chữ:

Thời hạn lập quy hoạch năng lượng nguyên tử không quá 30 tháng

Đây là nội dung quan trọng được nêu tại Nghị định 41/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quy hoạch phát triển và ứng dụng năng lực nguyên tử.

thời gian lập quy hoạch năng lượng nguyên tử
Thời hạn lập quy hoạch năng lượng nguyên tử không quá 30 tháng (Ảnh minh họa)

 

Theo đó, thời kỳ quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử là 10 năm, tầm nhìn quy hoạch từ 30 năm đến 50 năm. Quy hoạch được lập không quá 30 tháng, hợp phần quy hoạch không quá 18 tháng kể từ ngày nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt.

Nghị định cũng quy định tổ chức lập quy hoạch phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn

- Có ít nhất 02 chuyên gia tư vấn có chuyên ngành khác nhau

Trong đó, chuyên gia tư vấn là chủ nhiệm dự án quy hoạch phải:

- Có bằng đại học trở lên

- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan

- Đã lập ít nhất 01 quy hoạch hoặc chiến lược, kế hoạch, đề án năng lượng nguyên tử được phê duyệt

- Tham gia ít nhất 02 quy hoạch, chiến lược, kế hoạch hoặc đề án năng lượng nguyên tử được phê duyệt

Ngoài ra, chuyên gia tư vấn nước ngoài sẽ do cơ quan lập quy hoạch, hợp phần quy hoạch lựa chọn và báo cáo Thủ trưởng quyết định.

Nghị định 41/2019/NĐ-CP được ban hành và có hiệu lực từ ngày 15/05/2019.

Nguyễn Hương

Nguyễn HươngNguyễn Hương
Chia sẻ:

Tải App LuatVietnam miễn phí ngay hôm nay!

Dịch vụ tư vấn pháp luật

Vui lòng gửi thông tin tại đây!