Công chức phải cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập trong 15 ngày

Tại Điều 7 Nghị định 130/2020/NĐ-CP, Chính phủ quy định cụ thể thời hạn người có chức vụ, quyền hạn phải cung cấp thông tin để phục vụ việc theo dõi biến động tài sản, thu nhập.

Cụ thể, người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu cung cấp thông tin để theo dõi biến động tài sản, thu nhập nhằm xây dựng kế hoạch xác minh và xác minh tài sản, thu nhập.

Nếu thông tin được yêu cầu cung cấp phức tạp, không có sẵn thì thời hạn này là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Riêng trường hợp vì lý do khách quan không thể cung cấp hoặc cung cấp không đúng hạn thì người được yêu cầu phải có văn bản đề nghị xem xét, quyết định.

Thời hạn phải cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập từ 20/12/2020
Thời hạn phải cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập từ 20/12/2020 (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý: Người được yêu cầu phải chấp hành quyết định của người có quyền yêu cầu cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập.

Trong đó, người có quyền yêu cầu là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Tổ trưởng Tổ xác minh tài sản, thu nhập.

Đặc biệt, người được yêu cầu bắt buộc phải cung cấp đầy đủ, trung thực, kịp thời theo yêu cầu của người yêu cầu và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp...

Nghị định này được ban hành ngày 30/10/2020 và có hiệu lực từ ngày 20/12/2020.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục