Mới: Hủy kết quả đăng ký cư trú trái luật trong 1 ngày

Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 55/2021/TT-BCA với nhiều hướng dẫn cụ thể khi thi hành Luật Cư trú mới 2020. Trong đó, giảm thời gian hủy kết quả đăng ký cư trú trái luật.

Theo Điều 11 và Điều 14 của Thông tư này, từ ngày 01/7/2021, khi người dân thực hiện đăng ký thường trú, tạm trú trái luật trong các trường hợp: Đăng ký tạm trú, thường trú không đúng thẩm quyền, không đúng điều kiện và không đúng đối tượng quy định thì sẽ bị cơ quan đăng ký thường trú, tạm trú ra quyết định hủy bỏ việc đăng ký thường trú, tạm trú này.

thời gian hủy kết quả đăng ký cư trú trái luật
Giảm thời gian hủy kết quả đăng ký cư trú trái luật từ 01/7/2021 (Ảnh minh họa)

Về thời hạn hủy kết quả đăng ký cư trú trái luật, khoản 2 Điều 11 Thông tư 55 cũng nêu rõ:

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định huỷ bỏ việc đăng ký thường trú, cơ quan đã đăng ký thường trú có trách nhiệm cập nhật việc hủy bỏ việc đăng ký thường trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú

Bên cạnh đó, tại khoản 2 Điều 14 Thông tư này cũng quy định:

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định huỷ bỏ việc đăng ký tạm trú, cơ quan đã đăng ký tạm trú có trách nhiệm cập nhật việc hủy bỏ đăng ký tạm trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú

Đồng thời, cơ quan đăng ký cư trú cũng phải thông báo cho cơ quan quản lý tàng thư hồ sơ cư trú; thông báo bằng văn bản cho người dân và nêu rõ lý do.

Trong khi đó, trước ngày 01/7/2021, thời gian thực hiện hủy bỏ kết quả đăng ký cư trú trái luật được thực hiện theo Điều 14 và Điều 20 của Thông tư 35/2014/TT-BCA là 03 ngày làm việc. Thời gian này được tính từ ngày nhận được quyết định hủy bỏ đăng ký thường trú, tạm trú trái luật.

Như vậy, có thể thấy thời gian thực hiện các thủ tục liên quan đến thường trú, tạm trú đều được rút ngắn từ ngày 01/7/2021.

>> Giấy xác nhận thông tin về cư trú có giá trị đến 6 tháng
Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Hướng dẫn mới về giờ dạy chuẩn của giáo viên giáo dục nghề nghiệp

Hướng dẫn mới về giờ dạy chuẩn của giáo viên giáo dục nghề nghiệp

Hướng dẫn mới về giờ dạy chuẩn của giáo viên giáo dục nghề nghiệp

Đây là nội dung quy định tại Thông tư 28/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/202022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung các Thông tư về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.