Tăng thời hạn giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động từ 2021

Ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động năm 2019 chính thức có hiệu lực sẽ thay đổi một số điểm về hợp đồng lao động. Trong đó có quy định về thời hạn giải quyết của hai bên khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Theo khoản 1, Điều 48 Bộ luật Lao động 2019, thời hạn và trách nhiệm của hai bên được quy định như sau:

- Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên.

- Trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

  • Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.
  • Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế.
  • Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.
  • Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.
Thời gian giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động từ 2021 (Ảnh minh họa)

Trước đó, tại khoản 2 Điều 47 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Như vậy, thời hạn giải quyết của hai bên khi chấm dứt hợp đồng lao động đã tăng lên và tại Bộ luật Lao động 2019 cũng nêu cụ thể các trường hợp có thể kéo dài thời hạn nhưng không được quá 30 ngày.

Bộ luật Lao động 2019 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục