Giảm thời gian công khai bản kê khai tài sản từ 20/12/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị ngày 30/10/2020.

Cụ thể, khoản 4 Điều 11 Nghị định này nêu rõ, bản kê khai tài sản, thu nhập của những người thuộc phạm vi kiểm soát của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập phải được niêm yết công khai trong thời gian 15 ngày.

Trong khi đó, theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định 78/2013/NĐ-CP hiện đang có hiệu lực, thời gian niêm yết tối thiểu là 30 ngày liên tục. Bản kê khai phải được niêm yết ở vị trí an toàn, đủ điều kiện, thuận tiện cho mọi người trong cơ quan, tổ chức, đơn vị có thể xem.

Giảm thời gian niêm yết bản kê khai tài sản từ 20/12/2020
Giảm thời gian công khai bản kê khai tài sản
từ 20/12/2020 (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, theo quy định tại Nghị định 130 này, việc niêm yết phải được lập thành biên bản, trong đó ghi rõ các bản kê khai được niêm yết, có chữ ký xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và đại diện tổ chức công đoàn (hiện nay Nghị định 78 không đề cập đến).

Ngoài ra, thời điểm công khai bản kê khai thu nhập, tài sản nêu tại Nghị định 130 cũng có sự thay đổi so với quy định hiện nay.

Cụ thể, theo Nghị định 130, bản kê khai được công khai chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai bàn giao cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Trong khi hiện nay, việc công khai bản kê khai phải thực hiện sau khi đơn vị, bộ phận phụ trách công tác tổ chức cán bộ hoàn thành việc kiểm tra và phải hoàn thành trước ngày 31/3 năm sau

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/12/2020.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục