Hướng dẫn xác định thời điểm phải lập hóa đơn điện tử

Việc lập và sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 68/2019/TT-BTC ban hành ngày 30/9/2019 vừa qua.

thời điểm lập hóa đơn điện tử
Hướng dẫn xác định thời điểm phải lập hóa đơn điện tử (Ảnh minh họa)

Theo đó, thời điểm bắt buộc phải lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ... được quy định cụ thể:

- Với bán hàng hóa: Thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền chưa;

- Với cung cấp dịch vụ: Thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu hay chưa thu được tiền;

- Với giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ: Mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng;

- Với hoạt động cung cấp điện, nước, dịch vụ viễn thông, truyền hình, công nghệ thông tin: Chậm nhất không quá 07 ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước đã dùng trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình, dịch vụ công nghệ thông tin theo thỏa thuận;

- Với xây dựng, lắp đặt: Thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục không phân biệt đã thu được tiền hay chưa…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14/11/2019.


Nguyễn Hương
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Soạn thảo 8 văn bản hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Đất đai

Soạn thảo 8 văn bản hướng dẫn Luật  Các tổ chức tín dụng và Luật Đất đai

Soạn thảo 8 văn bản hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Đất đai

Ngày 10/4/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 299/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Đất đai được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ năm.

Không tiếp tục làm việc ở miền núi, hải đảo vẫn được nhận trợ cấp

Không tiếp tục làm việc ở miền núi, hải đảo vẫn được nhận trợ cấp

Không tiếp tục làm việc ở miền núi, hải đảo vẫn được nhận trợ cấp

Khoản trợ cấp này dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu được áp dụng từ ngày 01/12/2019 theo Nghị định 76.