Quy định mới về thời điểm đánh giá chất lượng công chức hàng năm

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức vừa được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 90 ngày 13/8/2020 với nhiều nội dung mới đáng chú ý.

​Quy định mới về thời điểm đánh giá chất lượng công chức hàng năm
Quy định mới về thời điểm đánh giá chất lượng công chức hàng năm (Ảnh minh họa)

Một trong số đó phải kể đến quy định mới về thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với công chức. Cụ thể:

- Đánh giá công chức chuyển công tác mà có thời gian làm ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ trừ trường hợp không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ (hiện nay không đề cập đến không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ);

- Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng công chức được tiến hành trước ngày 15/12 hàng năm (hiện nay chỉ quy định tiến hành trong tháng 12 hàng năm);

- Thực hiện đánh giá, xếp loại trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị (hiện nay đang quy định là trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm).

Ngoài ra, Nghị định cũng bổ sung trường hợp nếu vắng mặt có lý do chính đáng hoặc nghỉ ốm, nghỉ chế độ thai sản tại thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng.

Khi đó, công chức có trách nhiệm làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao, gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tấc để thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng theo Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/8/2020.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục