2/12/2019 là hạn cuối nộp hồ sơ thi thăng hạng viên chức ngành y

Ngày 23/7/2019, Bộ Y tế ban hanh Công văn 4203/BYT-TCCB về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2019.

thi thăng hạng viên chức ngành y
2/12/2019 là hạn cuối nộp hồ sơ thi thăng hạng viên chức ngành y (Ảnh minh họa)


Theo đó, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cử viên chức dự thi thăng hạng từ hạng III lên hạng II, từ hạng II lên hạng I năm 2019 sẽ phải nộp hồ sơ muộn nhất trước ngày 02/12/2019 (theo dấu bưu điện) về Bộ Y tế (qua Vụ Tổ chức cán bộ).

Cùng ngày, Bộ cũng ban hành Công văn 4202/BYT-TCCB về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2019.

Sẽ có 07 diện được xét theo Công văn này, cụ thể:

- Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ bác sĩ chính (hạng II) lên bác sĩ cao cấp (hạng I);

- Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II) lên bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I);

- Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ dược sĩ chính (hạng II) lên dược sĩ cao cấp (hạng I);

- Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ bác sĩ (hạng III) lên bác sĩ chính (hạng II);

- Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ bác sĩ y học dự phòng (hạng III) lên bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II);

- Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ y tế công cộng (hạng III) lên y tế công cộng chính (hạng II);

- Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ dược sĩ (hạng III) lên dược sĩ chính (hạng II).

Các trường hợp dự xét thăng hạng từ hạng II lên hạng I của lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải nộp hồ sơ trước ngày 16/12/2019.

Riêng các trường hợp dự xét thăng hạng từ hạng II lên hạng I, từ hạng III lên hạng II của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ nộp hồ sơ muộn nhất trước ngày 02/12/2019.


Thùy Linh
Chủ đề: viên chức

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Quang cao