Thí điểm mô hình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp

(LuatVietnam) Ngày 30/08/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1183/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2015.
Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các ban, ngành có liên quan tiến hành triển khai thí điểm mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu và mô hình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong các lĩnh vực ưu tiên như: Nông nghiệp, lâm nghiệp, sử dụng đất, tài nguyên nước, năng lượng, giao thông vận tải, xây dựng; xây dựng hệ thống giám sát biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam gắn với mô hình số độ cao có độ chính xác cao phục vụ công tác nghiên cứu, rà soát và xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng ở Việt Nam…
Đồng thời, nhằm tiếp tục cập nhật các kịch bản biến đổi khí hậu ở Việt Nam, tạo lập hệ thống cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong các lĩnh vực ưu tiên, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ ra một số giải pháp chính. Cụ thể như: Đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, chuyển giao công nghệ và huy động nguồn vốn viện trợ quốc tế; tập trung công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, trong đó chú trọng đến đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức quản lý Nhà nước các cấp, sinh viên ngành tài nguyên và môi trường trên phạm vi cả nước…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/08/2012.
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Thay đổi cơ cấu tổ chức Bộ Y tế

Thay đổi cơ cấu tổ chức Bộ Y tế

Thay đổi cơ cấu tổ chức Bộ Y tế

Ngày 31/08/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Trong đó, đáng chú ý là quy định chuyển đổi Vụ Khoa học và Đào tạo thành Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo; Vụ Y Dược cổ truyền thành Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền; Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm đổi tên thành Cục An toàn thực phẩm và quy định thành lập 02 đơn vị mới: Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng và Cục Công nghệ thông tin...

Hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua thóc gạo tạm trữ vụ Hè Thu năm 2012

Hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua thóc gạo tạm trữ vụ Hè Thu năm 2012

Hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua thóc gạo tạm trữ vụ Hè Thu năm 2012

Ngày 20/08/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 139/2012/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2012. Theo quy định tại Thông tư này, Ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay tại ngân hàng thương mại cho các thương nhân mua thóc, gạo tạm trữ vụ Hè Thu năm 2012 từ ngày 10/07/2012 đến hết ngày 10/08/2012 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; với mức lãi suất tối đa không vượt quá 11,5%/năm…

Nâng 1 bậc lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng nghề

Nâng 1 bậc lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng nghề

Nâng 1 bậc lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng nghề

Ngày 27/08/2012, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 20/2012/TT-BLĐTBXH sửa đổi một số điều của Thông tư số 25/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xếp lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề làm việc trong các doanh nghiệp.Trong đó đáng chú ý là quy định nâng 01 bậc lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp nghề hiện đang làm một số công việc với chức danh văn thư, nhân viên phục vụ…

Thời gian phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh tối đa 10 năm

Thời gian phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh tối đa 10 năm

Thời gian phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh tối đa 10 năm

Thời gian thực hiện phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh đối với công ty công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty Nhà nước tối đa là 10 năm kể từ khi công ty cổ phần đó chính thức đi vào hoạt động là nội dung quy định tại Thông tư số 138/2012/TT-BTC ngày 20/08/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh đối với công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty Nhà nước. Khoảng thời gian phân bổ tối đa 10 năm này cũng được áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp (DN) chưa thực hiện phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh vào chi phí của DN kể từ khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần...