Tăng giảm font chữ:

Thí điểm lập phòng khám vệ tinh đặt tại trạm y tế xã

Đây là nội dung trong Quyết định 1718/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn y tế xã, phường giai đoạn 2019-2025".

phòng khám vệ tinh
Thí điểm lập phòng khám vệ tinh đặt tại trạm y tế xã (Ảnh minh họa)


Theo đó, thí điểm thành lập phòng khám vệ tinh của một số bệnh viện quận, huyện, tỉnh, trung ương đặt tại trạm y tế xã, phường, khu dân cư đông là một trong những mục tiêu cụ thể của đề án.

Ngoài ra, đề án còn nhằm mục đích:

- Tập trung đào tạo, chuyển giao kỹ thuật

- Xây dựng mạng lưới trạm y tế tiếp nhận kỹ thuật chuyển giao để nâng cao chất lượng

- Tổ chức các khóa đào tạo cho các bệnh viện tuyến dưới

- Hoàn thiện cơ chế tài chính, danh mục trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế … để phục vụ công tác chuyển giao kỹ thuật đạt hiệu quả.

Quyết định 1718/QĐ-BYT được ban hành ngày 08/5/2019, có hiệu lực kể từ ngày 23/05/2019.

Nguyễn Hương

Nguyễn HươngNguyễn Hương
Chia sẻ: