TP. Hà Nội thí điểm bỏ Hội đồng nhân dân phường từ 01/7/2021

Đây là nội dung đáng chú ý được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 97/2019/QH14 về việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội.

Cụ thể, chính quyền địa phương ở TP. Hà Nội, huyện, quận, thị xã, xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND). Trong khi đó, chính quyền địa phương ở các phường thuộc quận, thị xã TP. Hà Nội là UBND phường.

TP. Hà Nội thí điểm bỏ Hội đồng nhân dân phường từ 01/7/2021
TP. Hà Nội thí điểm bỏ Hội đồng nhân dân phường từ 01/7/2021 (Ảnh minh họa)

Nghị quyết nêu rõ, việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội được thực hiện từ ngày 01/7/2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thí điểm.

Như vậy, từ 01/7/2021, chính quyền địa phương ở phường tại TP. Hà Nội sẽ chỉ là UBND phường, không còn có HĐND phường như ở các huyện, quận, thị xã, xã, thị trấn.

Đồng thời, UBND phường gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các công chức khác của phường. Riêng UBND phường loại I và loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch; phường loại III có 01 Phó Chủ tịch. Trong đó, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường là công chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý:

- Chủ tịch UBND phường: Trực tiếp quản lý, sử dụng công chức phường; ký các văn bản của UBND phường…

- Phó Chủ tịch UBND phường: Giúp Chủ tịch UBND phường thực hiện các công việc theo phân công và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công. Khi Chủ tịch vắng mặt, một Phó Chủ tịch được ủy nhiệm thay mặt điều hành và giải quyết công việc của UBND phường…

Nghị quyết này được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục