Tăng giảm font chữ:

Từ 10/01/2020, thêm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Ngày 25/11/2019 vừa qua, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 07/2019/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

thêm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
Từ 10/01/2020, thêm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất (Ảnh minh họa)
 

Theo đó, Điều 4 Thông tư này nêu rõ các trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất gồm:

- Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất;

- Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất;

- Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất;

- Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai;

- Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai;

- Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng không phải là nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khác theo quy định của pháp luật;

- Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký;

- Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp;

- Xóa đăng ký thế chấp.

Như vậy, so với Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016, từ 10/01/2020, dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình không phải là nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khác cũng có thể đăng ký thế chấp...

Thông tư này có hiệu lực từ 10/01/2020.

Nguyễn Hương
Nguyễn HươngNguyễn Hương
Chia sẻ:
Từ khóa: thế chấp

Tải App LuatVietnam miễn phí ngay hôm nay!

Dịch vụ tư vấn pháp luật

Vui lòng gửi thông tin tại đây!