Thêm trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận công ty thông tin tín dụng

Kể từ ngày 15/8/2021 - thời điểm có hiệu lực của Nghị định số 58/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 10/6/2021, các vấn đề xoay quanh hoạt động của công ty thông tin tín dụng sẽ được áp dụng theo quy định mới.

Công ty thông tin tín dụng là doanh nghiệp được thành lập, hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng. Trong đó, tên công ty phải có cụm từ “thông tin tín dụng”.

Theo đó, Nghị định mới này sẽ thay đổi, bổ sung thêm nhiều trường hợp công ty thông tin tín dụng bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) của Công ty thông tin tín dụng.

công ty thông tin tín dụng
Thêm trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận công ty thông tin tín dụng (Ảnh minh họa)


Cụ thể, khoản 1 Điều 14 Nghị định số 58 quy định về các trường hợp Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thu hồi Giấy chứng nhận như sau:

- Vi phạm nghiêm trọng một trong những hành vi bị cấm như: Cố ý làm sai lệch nội dung thông tin tín dụng; lợi dụng hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng để tư lợi cá nhân; trao đổi thông tin tín dụng bất hợp pháp;…(như quy định hiện nay tại điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định 10/2010/NĐ-CP);

- Gian lận, giả mạo các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận (bổ sung mới);

- Không đảm bảo duy trì các điều kiện cấp Giấy chứng nhận sau khi đã thực hiện phương án khắc phục (hiện nay chỉ quy định "Không đảm bảo duy trì các điều kiện cấp Giấy chứng nhận”);

- Không khai trương hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận (rút ngắn thời hạn thực hiện hoạt động thông tin tín dụng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận. Hiện nay, thời hạn này là 24 tháng);

- Công ty thông tin tín dụng thực hiện giải thể theo quy định của pháp luật (bổ sung mới);

- Công ty thông tin tín dụng bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập (bổ sung mới).

Như vậy, so với Nghị định số 10/2010/NĐ-CP đang áp dụng hiện nay, từ ngày 15/8/2021, việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng đã có nhiều thay đổi mới.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục