Thêm nhiều văn bản pháp luật trái luật được xử lý từ 2021

Nghị định 34/2016 hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) mới đây đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 154/2020/NĐ-CP cho phù hợp với Luật sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2020.

van ban qppl trai luat duoc xu ly

Thêm nhiều văn bản QPPL trái luật được xử lý từ 2021 (Ảnh minh họa)
 

Theo khoản 18 Điều 2 Nghị định 154, sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 103 Nghị định 34 về văn bản trái pháp luật được xử lý thì văn bản trái luật gồm:

- Văn bản ban hành không đúng thẩm quyền;

- Văn bản có nội dung trái với Hiến pháp, trái với văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn;

- Văn bản quy định thời điểm có hiệu lực trái với quy định tại khoản 1 Điều 151 của Luật (mới);

- Văn bản vi phạm quy định của pháp luật về đánh giá tác động của chính sách, lấy ý kiến, thẩm định, thẩm tra dự thảo (mới);

- Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành trong trường hợp cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn theo trình tự, thủ tục rút gọn nhưng không thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 147 của Luật (mới).

Như vậy, từ ngày 01/01/2021 - ngày Nghị định 154 có hiệu lực, thêm nhiều văn bản quy phạm pháp luật được coi là trái luật.

>> Thêm hướng dẫn mới về viết hoa trong văn bản quy phạm pháp luật

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục