Tăng giảm font chữ:

Thêm nhiều điều kiện kinh doanh được bãi bỏ trong thời gian tới

Tiếp tục là một nội dung đáng chú ý khác tại Nghị quyết số 69 được Chính phủ ban hành ngày 13/9/2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2019.

Nhiều điều kiện kinh doanh được bãi bỏ
Nhiều điều kiện kinh doanh được bãi bỏ trong thời gian tới (Ảnh minh họa)


Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, thời gian tới, cụ thể là tháng 10/2019 sẽ có thêm danh mục các điều kiện kinh doanh được bãi bỏ hoặc đơn giản hóa.

Cùng với đó là phương án đơn giản, cắt giảm danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh còn chồng chéo, bất cập.

Đồng thời, các thủ tục hành chính sau khi cắt giảm, đơn giản hóa sẽ được công bố công khai để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và thực hiện.

Liên quan đến chi phí tuân thủ quy định hành chính, Chính phủ nêu rõ: Bất cứ có một văn bản mới nào được ban hành (văn bản quy phạm pháp luật hay hành chính) thì sẽ có ít nhất một văn bản cũ bị bãi bỏ và người dân cũng như doanh nghiệp sẽ được giảm loại chi phí này.

Ngoài các nội dung nêu trên, Nghị quyết còn một số nội dung nổi bật khác sẽ được thực hiện trong thời gian tới như:

- Thí điểm triển khai hệ thống mạng 5G tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước;

- Quyết liệt ngăn chặn tình trạng lạm thu đầu năm học, chấn chỉnh công tác đào tạo đại học văn bằng 2;

- Đồng loạt triển khai cơ chế tự chủ của các cơ sở y tế, thúc đẩy y tế tư nhân phát triển, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, đối tượng chính sách, đặc biệt là người nghèo tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng với chi phí hợp lý…


Thùy Linh
Thùy LinhThùy Linh
Chia sẻ:
Từ khóa: điều kiện kinh doanh