Thêm lĩnh vực được khuyến khích đầu tư theo hình thức BOT, BTO và BT

(LuatVietnam) Ngày 05/04/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, Hợp đồng BTO và Hợp đồng BT.
Một trong những sửa đổi, bổ sung đáng chú ý là Chính phủ khuyến khích thực hiện các Dự án xây dựng và vận hành, quản lý công trình kết cấu hạ tầng mới hoặc Dự án cải tạo, mở rộng, hiện đại hóa và vận hành, quản lý các công trình kết cấu hạ tầng y tế, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, văn hóa, thể thao và trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước.
 
Về quy trình lập, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, Nghị định quy định: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi để làm cơ sở cho việc lập hồ sơ mời thầu và tổ chức đàm phán Hợp đồng dự án với nhà đầu tư.
 
Ngoài các nội dung được lập theo quy định của pháp luật về xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án BOT và Dự án BTO phải đảm bảo 05 nội dung quan trọng là: Phân tích sự cần thiết và những lợi thế của việc thực hiện Dự án so với các hình thức đầu tư khác; Xác định hàng hóa, dịch vụ và giá, phí dự kiến thu từ việc khai thác Công trình dự án; Xác định thời gian xây dựng, khai thác và phương thức quản lý, kinh doanh; Xác định điều kiện, phương thức chuyển giao và tiếp nhận; Đề xuất áp dụng các hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, bảo lãnh của Chính phủ (nếu có).
 
Trước khi phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc bảo lãnh Chính phủ đối với Dự án hoặc sử dụng ngân sách Trung ương để hỗ trợ thực hiện Dự án.
 
Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/05/2011.
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục