Thay đổi về phụ cấp thâm niên vượt khung từ 15/8/2021

Chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung của cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 15/8/2021 vừa được Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 03/2021/TT-BNV.

Theo đó, Thông tư 03 có nhiều quy định mới về chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung của cán bộ, công chức, viên chức như sau:

1/ Thêm người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo chế độ tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung;

2/ Bổ sung cụm từ “và người lao động” sau cụm từ “cán bộ, công chức, viên chức” trong các quy định của Thông tư 04/2005/TT-BNV.

​3 thay đổi về phụ cấp thâm niên vượt khung từ 15/8/2021
3 thay đổi về phụ cấp thâm niên vượt khung từ 15/8/2021 (Ảnh minh họa)

3/ Sửa đổi quy định về việc kéo dài thời gian hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung khi cán bộ, công chức, viên chức không đạt đủ tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung.

Với trường hợp này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thì thời gian để xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bị kéo dài được xác định như các trường hợp bị kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên trong một trong hai trường hợp:

- Không hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm;

- Bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức hoặc cách chức.

Trong đó, các trường hợp kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên gồm:

- Kéo dài 12 tháng đối với các trường hợp: Cán bộ bị kỷ luật cách chức; Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức; Viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức.

- Kéo dài 06 tháng đối với các trường hợp: Cán bộ, công chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo; Viên chức bị kỷ luật cảnh cáo; Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm...

- Kéo dài 03 tháng đối với viên chức bị kỷ luật khiển trách…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/8/2021.

Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục