Thay đổi thủ tục cấp và kiểm tra C/O Mẫu E

(LuatVietnam) Ngày 15/11/2010, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 36/2010/TT-BCT về việc thực hiện Quy tắc thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Sau đây gọi tắt là Hiệp định).

Thông tư bãi bỏ Phụ lục II về Quy tắc xuất sứ đối với sản phẩm cụ thể (PSR) ban hành kèm theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM ngày 31/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu E để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định (Sau đây gọi tắt là Quyết định 12/2007/QĐ-BTM) và thay thế bằng Phụ lục 1 của Thông tư này. Theo đó, có 527 sản phẩm quy định tại Phụ lục này (tức là đã giảm 35 sản phẩm so với 562 sản phẩm nêu tại Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM)

Bãi bỏ Phụ lục III về Thủ tục cấp và kiểm tra C/O Mẫu E ban hành kèm theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTM và thay thế bằng Phụ lục 2 của Thông tư này. So với quy định trước đây thì Thủ tục cấp và kiểm tra C/O Mẫu E nêu tại Thông tư này có bổ sung các quy định về: C/O giáp lưng là C/O được cấp bởi Bên xuất khẩu trung gian dựa trên C/O Mẫu E của Bên xuất khẩu đầu tiên; Đối với nguyên vật liệu mua trong nước, việc tự khai báo của nhà sản xuất cuối cùng sẽ xuất khẩu được coi là chứng từ hợp lệ khi nộp đơn đề nghị cấp C/O mẫu E; Nhiều mặt hàng có thể được kê khai trên cùng một C/O Mẫu E phù hợp với luật pháp của Bên xuất khẩu, với điều kiện từng mặt hàng phải đáp ứng các quy định về xuất xứ đối với từng mặt hàng đó…
 
Bên cạnh đó, thay vì quy định một bộ C/O Mẫu E phải gồm 1 bản gốc và 3 bản sao cac-bon như trước đây, thủ tục cấp và kiểm tra C/O Mẫu E nêu tại Thông tư này chỉ yêu cầu một bộ C/O Mẫu E bao gồm 1 bản gốc có màu be (mã màu: 727c), 2 bản sao cac-bon có màu xanh nhạt (mã màu Pantine: 622c); bản gốc do Người xuất khẩu gửi cho Người nhập khẩu để nộp cho cơ quan Hải quan Bên nhập khẩu tại cảng hoặc nơi nhập khẩu, bản thứ 2 do Tổ chức cấp C/O Bên xuất khẩu lưu, bản thứ 3 do Người xuất khẩu lưu…

C/O Mẫu E mới nêu tại Phụ lục 3 của Thông tư này được áp dụng kể từ ngày 01/01/2011, các C/O Mẫu E hiện đang áp dụng theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTM được tiếp tục sử dụng đến ngày 30/6/2011; từ ngày 01/7/2011 trở đi, các C/O Mẫu E hiện đang áp dụng vẫn được ký phát hành sẽ không có giá trị và không được hưởng các ưu đãi theo Hiệp định.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2011.
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục