Thay đổi cơ cấu tổ chức Bộ Nội vụ

Thay đổi cơ cấu tổ chức Bộ Nội vụ

 (LuatVietnam)  Ngày 16/06/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2014/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ thay thế Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10/08/2012, quyết định bổ sung thêm Học viện Hành chính Quốc gia vào cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

Như vậy, từ ngày 05/08/2014, Bộ Nội vụ có 24 đơn vị trực thuộc (tăng 01 đơn vị so với quy định hiện hành), gồm 18 đơn vị hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và 06 đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý Nhà nước của Bộ như: Học viện Hành chính Quốc gia; Viện Khoa học tổ chức Nhà nước; trường Đại học Nội vụ Hà Nội; Vụ Chính quyền địa phương; Vụ Công chức - Viên chức và trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức...

Trong đó, Vụ Tổ chức - Biên chế được tổ chức 02 phòng, Vụ Chính quyền địa phương được tổ chức 04 phòng, Vụ Công chức - Viên chức được tổ chức 01 phòng, Vụ Kế hoạch - Tài chính được tổ chức 03 phòng, Thanh tra Bộ được tổ chức 03 phòng, Văn phòng Bộ được tổ chức 09 phòng và đại diện Văn phòng Bộ tại TP. HCM và Đà Nẵng.

Học viện Hành chính Quốc gia được tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành cho đến khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/08/2014.

  • LuậtViệtnam  
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Tiến tới gộp kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học

Tiến tới gộp kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học

Tiến tới gộp kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học

Ngày 09/06/2014, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 44/NQ-CP việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/01/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế…

Công nghệ thông tin sẽ trở thành ngành công nghiệp chủ lực

Công nghệ thông tin sẽ trở thành ngành công nghiệp chủ lực

Công nghệ thông tin sẽ trở thành ngành công nghiệp chủ lực

Ngày 09/06/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 880/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Một trong những định hướng nổi bật tại Quy hoạch này là xây dựng ngành điện tử, công nghệ thông tin trở thành ngành công nghiệp chủ lực, tạo cơ sở hỗ trợ cho các ngành phát triển khác; tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp ngành điện tử…