Thay đổi cơ cấu tổ chức Bộ Nội vụ

 (LuatVietnam)  Ngày 16/06/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2014/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ thay thế Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10/08/2012, quyết định bổ sung thêm Học viện Hành chính Quốc gia vào cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

Như vậy, từ ngày 05/08/2014, Bộ Nội vụ có 24 đơn vị trực thuộc (tăng 01 đơn vị so với quy định hiện hành), gồm 18 đơn vị hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và 06 đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý Nhà nước của Bộ như: Học viện Hành chính Quốc gia; Viện Khoa học tổ chức Nhà nước; trường Đại học Nội vụ Hà Nội; Vụ Chính quyền địa phương; Vụ Công chức - Viên chức và trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức...

Trong đó, Vụ Tổ chức - Biên chế được tổ chức 02 phòng, Vụ Chính quyền địa phương được tổ chức 04 phòng, Vụ Công chức - Viên chức được tổ chức 01 phòng, Vụ Kế hoạch - Tài chính được tổ chức 03 phòng, Thanh tra Bộ được tổ chức 03 phòng, Văn phòng Bộ được tổ chức 09 phòng và đại diện Văn phòng Bộ tại TP. HCM và Đà Nẵng.

Học viện Hành chính Quốc gia được tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành cho đến khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/08/2014.

  • LuậtViệtnam  
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục