Thay đổi cách thức phân bổ số thuê bao di động

Thay đổi cách thức phân bổ số thuê bao di động (LuatVietnam) Đây là nội dung của Thông tư số 40/2017/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 15/12/2017, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT năm 2015.

Cụ thể, số thuê bao mạng mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng cho thuê bao viễn thông là người và thiết bị đều được phân bổ theo khối 100.000 số, 1.000.000 số. Số lượng tối thiểu là 100.000 số và tối đa là 1.000.000 số cho mỗi lần phân bổ (trước đây, số lượng tối đa là 2.000.000 số cho mỗi lân phân bổ).

Với số dịch vụ gọi tự do và số dịch vụ gọi giá cao, cách thức phân bổ như sau: Phân bổ theo khối 10 số, 100 số và 1000 số. Số lượng tối thiểu là 10 số và tối đa là 1000 số cho mỗi lần phân bổ.  Trước đây, số dịch vụ gọi tự do và số dịch vụ gọi giá cao chỉ được phân bổ theo khối 100 số và 1000 số; số lượng tối thiểu là 100 số và tối đa là 1000 số cho mỗi lần phân bổ.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/01/2018.

Để tìm hiểu thêm quy định nêu trên, bạn đọc tham khảo:

Thông tư 40/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2015/TT-BTTTT ngày 09/09/2015 của bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục