Thắt chặt quy định thành lập công ty chứng khoán

(LuatVietnam) Ngày 30/11/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 210/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập công ty chứng khoán (CTCK) với nhiều quy định khá chặt chẽ nhằm lành mạnh hóa thị trường và hạn chế thành lập các CTCK.

Cụ thể, về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động CTCK, ngoài các điều kiện cơ bản về trụ sở, cơ sở vật chất, Thông tư còn quy định một số yêu cầu khá khắt khe như: CTCK phải có vốn điều lệ là vốn thực góp, tối thiểu bằng mức vốn pháp định; có tối thiểu 03 người hành nghề chứng khoán cho mỗi nghiệp vụ kinh doanh đề nghị cấp phép hoạt động; phải có tối thiểu 01 thành viên sáng lập (hoặc cổ đông sáng lập) là ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức nước ngoài; tỷ lệ sở hữu cổ phần, vốn góp của thành viên (cổ đông) sáng lập là tổ chức tối thiểu chiếm 65% vốn điều lệ, trong đó, các tổ chức là ngân hàng, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức nước ngoài sở hữu tối thiểu 30%...
 
Bên cạnh đó, Thông tư cũng yêu cầu cá nhân, tổ chức tham gia góp vốn thành lập CTCK phải đáp ứng một số điều kiện nhất định như: Cá nhân chỉ được sử dụng vốn của chính mình để góp vốn, không được sử dụng vốn vay, vốn ủy thác đầu tư của cá nhân, tổ chức khác; tổ chức phải có tư cách pháp nhân, không đang trong tình trạng hợp nhất, sáp nhập, chia tách..., hoạt động kinh doanh phải có lãi trong 02 năm liền trước năm góp vốn và không có lỗ lũy kế đến thời điểm góp vốn; cổ đông, thành viên sở hữu từ 10% vốn trở lên và người có liên quan không được góp vốn trên 5% số cổ phần hoặc phần vốn góp của một CTCK khác...
 
LuậtViệtnam 
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục