Thanh toán dự án BT bằng tài sản công theo nguyên tắc ngang giá

Đây là một trong các nguyên tắc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT nêu tại Nghị định 69/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15/8/2019.
thanh toán dự án BT bằng tài sản công
Thanh toán dự án BT bằng tài sản công theo nguyên tắc ngang giá (Ảnh minh họa)


Theo đó, việc sử dụng tài sản công để thanh toán dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (dự án BT) phải đảm bảo 06 nguyên tắc:

- Thực hiện theo nguyên tắc ngang giá, giá trị dự án BT tương đương với giá trị tài sản công thanh toán. Trong đó, giá trị tài sản công được xác định theo giá thị trường tại thời điểm thanh toán, giá trị dự án BT được xác định theo kết quả đấu thầu;

- Sử dụng tài sản công phải đảm bảo quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, ngân sách Nhà nước, đầu tư, xây dựng; Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BT theo hình thức đấu thầu rộng rãi và chỉ thực hiện sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép;

- Phải tổng hợp, phản ánh việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện Dự án BT vào ngân sách Nhà nước;

- Thời điểm thanh toán dự án BT là thời điểm có quyết định giao đất, cho thuê đất, giao tài sản … của cơ quan có thẩm quyền cho nhà đầu tư;

- Khoản lãi vay trong phương án tài chính của Hợp đồng BT chấm dứt kể từ thời điểm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, giao tài sản cho nhà đầu tư;

- Thực hiện giao tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT sau khi dự án hoàn thành hoặc đồng thời tương ứng với khối lượng xây dựng công trình Dự án BT hoàn thành theo tiến độ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/10/2019.

Nguyễn Hương
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục