Tăng giảm cỡ chữ:

Thanh lý rừng trồng được thực hiện sau khi có phương án sử dụng đất

(LuatVietnam) Ngày 20/02/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 18/2013/TT-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng. 
Thông tư chỉ rõ, việc thanh lý rừng trồng không thành rừng được thực hiện sau khi có quyết định thanh lý của cấp có thẩm quyền và có phương án sử dụng đất (có dự án đầu tư trồng rừng mới thay thế hoặc chuyển đổi sang mục đích khác phù hợp với quy hoạch sử dụng đất) được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, riêng đối với rừng trồng không thành rừng do nguyên nhân bất khả kháng dẫn đến không còn giá trị sinh thái, ảnh hưởng xấu đến môi trường hoặc đến diện tích rừng trồng còn lại thì sau khi có quyết định thanh lý của cấp có thẩm quyền, chủ đầu tư có quyền thực hiện thanh lý ngay mà không phải chờ có phương án sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 
Sau khi thanh lý rừng trồng và lâm sản, số tiền thu được sẽ được quyết toán để hoàn trả ngân sách nhà nước các khoản đã ứng để chi phí thanh lý, sau đó được phân chia theo chính sách hưởng lợi theo quy định của pháp luật về đầu tư và phát triển rừng.
 
Trường hợp rừng trồng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không có quy định về chính sách hưởng lợi thì số tiền thu được từ thanh lý rừng và lâm sản tận thu sau khi quyết toán hoàn trả các khoản đã ứng để chi phí thanh lý sẽ được nộp ngân sách nhà nước.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/04/2013.
 
LuậtViệtnam 

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây