Thành lập Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Phúc Yên

Ngày 11/6/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra Nghị quyết 530/NQ-UBTVQH14Nghị quyết 531/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân TP. Phúc Yên, thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.
 

Thành lập Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Phúc Yên
Nghị quyết thành lập Tòa án và Viện Kiểm sát nhân dân TP. Phúc Yên vừa được ban hành (Ảnh minh họa)

Về Tòa án nhân dân TP. Phúc Yên:

Cơ cấu tổ chức của Tòa án do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định theo quy định; Biên chế, số lượng Thẩm phán, công chức khác và người lao động của Tòa án cũng do Chánh án Tòa án quyết định trên cơ sở tổng biên chế, số lượng Thẩm phán của Tòa án đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định…

Về Viện Kiểm sát nhân dân TP. Phúc Yên:

Cơ cấu tổ chức của Viện Kiểm sát do Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định theo quy định; Biên chế, số lượng Kiểm sát viên, công chức khác và người lao động của Viện Kiểm sát do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định trên cơ sở tổng biên chế, số lượng Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định…

Cả hai Nghị quyết nêu trên đều có hiệu lực từ ngày 11/06/2018.

LuatVietnam