Thành lập mới hợp tác xã được hỗ trợ 100% chi phí

Đây là nội dung trong Quyết định số 1804/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025.

Để hỗ trợ, phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, hợp tác cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó đặc biệt chú trọng đến nâng cao chất lượng hoạt động, hỗ trợ của thành viên, chương trình hỗ trợ hợp tác phát triển kinh tế tập thể đặt ra mục tiêu như sau:

Thành lập mới 10.000 tổ chức kinh tế tập thể (bao gồm: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác), thu hút khoảng 8 triệu thành viên tham gia vào các tổ chức kinh tế tập thể.

Trong đó, nội dung thực hiện bao gồm:

- Hỗ trợ cung cấp thông tin, tư vấn, tập huấn, phổ biến quy định pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã.

- Hỗ trợ, tư vấn xây dựng hoặc sửa đổi điều lệ, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục sắp xếp, củng cố lại tổ chức, hoạt động của tổ chức kinh tế tập thể.

Nguồn kinh phí và mức hỗ trợ: Ngân sách địa phương đảm bảo 100%.

Thành lập mới hợp tác xã được hỗ trợ 100% chi phí
Thành lập mới hợp tác xã được hỗ trợ chi phí​ 100% (Ảnh minh họa)


Ngoài ra, trong Quyết định còn đề cập đến một số mục tiêu khác như:

+ 100% số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã.

+ 60% tổng số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động từ loại khá trở lên, 20% cán bộ quản lý hợp tác xã tốt nghiệp đại học, cao đẳng trở lên trong tất cả các ngành, nghề lĩnh vực.

+ Xây dựng 3.000 mô hình tổ chức kinh tế tập thể ứng dụng công nghệ cao, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, phát triển bền vững.

+ 50% tổng số tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã có liên kết với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ để thực hiện chương trình trong kế hoạch trung hạn và kế hoạch hàng năm giai đoạn 2021-2025.

Quyết định 1804/QĐ-TTg được ban hành và có hiệu lực kể từ 13/11/2020.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 316/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh điều chỉnh năm 2024 và Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).