Thành lập đơn vị sự nghiệp công phải có tối thiểu 15 người làm việc

Ngày 01/12/2020 sắp tới đây là ngày có hiệu lực của Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ ban hành.

Cụ thể, về điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, Điều 5 Nghị định này bổ sung thêm 02 điều kiện nữa so với quy định hiện nay tại Điều 3 Nghị định 55 năm 2012 của Chính phủ.

thanh lap don vi su nghiep cong
Thành lập đơn vị sự nghiệp công phải có tối thiểu 15 người làm việc (Ảnh minh họa)

Trong đó, phải đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu là 15 người trừ các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành:

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, khi thành lập các đơn vị này thì số lượng người làm việc là viên chức tối thiểu được xác định theo Đề án thành lập.

Đối với các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp thì số lượng người làm việc tối thiểu bao gồm viên chức và người làm chuyên môn, nghiệp vụ theo chế độ hợp đồng lao động.

Đồng thời, một số điều kiện nữa được đề cập đến tại Nghị định này gồm:

- Đáp ứng đủ tiêu chí thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành (bổ sung mới);

- Xác định rõ mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý Nhà nước (trước đây quy định là xác định cụ thể mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ);

-  Phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia hoặc quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bổ sung thêm quy định phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia)…

Nghị định 120 được ban hành ngày 07/10/2020.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục