Tháng 5/2019, trình Quốc hội Bộ luật Lao động sửa đổi

Đây là một nội dung được nêu tại Nghị quyết 549/NQ-UBTVQH14 về thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019…

Cụ thể, tại kỳ họp thứ 7 của Quốc hội vào tháng 5/2019, sẽ trình Quốc hội các dự án luật, như: Bộ luật Lao động sửa đổi; Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán sửa đổi…

Tháng 5/2019, trình Quốc hội Bộ luật Lao động sửa đổi

Tháng 5/2019, trình Quốc hội Bộ luật Lao động sửa đổi (Ảnh minh họa)

Tại kỳ thứ 8 của Quốc hội vào tháng 10/2019, sẽ trình Quốc hội một số dự án luật khác, như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật…

Như thông tin LuatVietnam đã đưa trước đó, trong kỳ họp 6 của Quốc hội vào tháng 10/2018 tới đây, có 16 dự án luật sẽ được trình Quốc hội.

Xem thêm: Bộ luật Lao động: 10 Điều người lao động phải biết 

LuatVietnam