Tháng 02/2020, trình Chính phủ dự án Luật Đất đai sửa đổi

Ngày 05/12/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 3116/QĐ-BTNMT phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 thuộc phạm vi quản lý của Bộ.


Tháng 02/2020, trình Chính phủ Luật Đất đai sửa đổi
Tháng 02/2020, trình Chính phủ dự án Luật Đất đai sửa đổi (Ảnh minh họa)


Theo Quyết định này, những văn bản quy phạm pháp luật sẽ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2020 liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường bao gồm:

TT

Tên văn bản

Thời gian trình

I

Lĩnh vực đất đai

1

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2013

02/2020

II

Lĩnh vực môi trường

2

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

02/2020

III

Lĩnh vực địa chất và khoáng sản

3

Nghị định thay thế Nghị định số 22/2012/NĐ-CP quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

10/2020

IV

Lĩnh vực tài nguyên nước

4

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

11/2020

V

Lĩnh vực khí tượng thủy văn

5

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai

11/2020

Ngoài ra, trong năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác như Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc môi trường (tháng 8/2020), Thông tư quy định về hướng dẫn tổ chức và hoạt động của quỹ bảo vệ môi trường địa phương (tháng 8/2020)…

Quyết định có hiệu lực từ ngày 05/12/2019.


Thùy Linh
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục