Tháng 01/2020, nhiều văn bản Tài chính - Ngân hàng có hiệu lực

Để tiện cho việc theo dõi, LuatVietnam cung cấp tới Quý khách hàng danh sách văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng có hiệu lực từ những ngày đầu của năm mới 2020.

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/12/20/Chinh-sach-moi-trong-linh-vuc-tai-chinh-ngan-hang-co-hieu-luc-trong-thang-1_2012081656.doc

STT

Tên văn bản

Văn bản bị thay thế/bị sửa đổi, bổ sung

Ngày hiệu lực

1

Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

01/01/2020

2

Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

- Thông tư 41/2016/TT-NHNN

(Bị sửa đổi, bổ sung một số nội dung)

- Thông tư 36/2014/TT-NHNN

- Thông tư 06/2016/TT-NHNN

- Thông tư 19/2017/TT-NHNN

- Thông tư 16/2018/TT-NHNN

- Điều 4 Thông tư 13/2019/TT-NHNN

(Hết hiệu lực đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài)

01/01/2020

3

Thông tư 18/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính

Thông tư 43/2016/TT-NHNN

(Bị sửa đổi, bổ sung một số nội dung)

01/01/2020

4

Thông tư 21/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

- Thông tư 31/2012/TT-NHNN

- Thông tư 04/2015/TT-NHNN

- Thông tư 05/2018/TT-NHNN

- Thông tư 32/2015/TT-NHNN

- Thông tư 03/2014/TT-NHNN

- Thông tư 06/2017/TT-NHNN

- Thông tư 09/2016/TT-NHNN

(Bị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số nội dung)

01/01/2020

5

Thông tư 19/2019/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

Thông tư 08/2009/TT-NHNN

(Hết hiệu lực toàn bộ)

01/01/2020

6

Thông tư 07/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

01/01/2020

7

Thông tư 23/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn dịch vụ trung gian thanh toán

- Thông tư 39/2014/TT-NHNN

- Thông tư 04/2016/TT-NHNN

(Bị sửa đổi, bổ sung một số nội dung)

- Thông tư 37/2016/TT-NHNN

(Bị bãi bỏ một số nội dung)

07/01/2020

8

Nghị định 86/2019/NĐ-CP quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

- Nghị định 141/2006/NĐ-CP

- Nghị định 10/2011/NĐ-CP

- Nghị định 165/2007/NĐ-CP

(Hết hiệu lực đối với các quy định về vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài)

15/01/2020

9

Thông tư 25/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số quy định cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

- Thông tư 40/2011/TT-NHNN

(Bị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số nội dung)

- Thông tư 17/2017/TT-NHNN

- Thông tư 28/2018/TT-NHNN

(Bị bãi bỏ một số nội dung)

17/01/2020

10

Thông tư 24/2019/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng

Thông tư 15/2012/TT-NHNN

(Bị bãi bỏ toàn bộ nội dung)

18/01/2020

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/12/20/Chinh-sach-moi-trong-linh-vuc-tai-chinh-ngan-hang-co-hieu-luc-trong-thang-1_2012081656.docĐể xem chi tiết những văn bản Tài chính - Ngân hàng có hiệu lực tháng 01/2020, bạn đọc có thể đăng ký Dịch vụ của LuatVietnam và khai thác tính năng Lược đồ văn bản cũng như Nội dung MIX.


Thùy Linh
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Không được lấy ý kiến con ở với ai sau ly hôn trước mặt cha mẹ để tránh gây áp lực

Không được lấy ý kiến con ở với ai sau ly hôn trước mặt cha mẹ để tránh gây áp lực

Không được lấy ý kiến con ở với ai sau ly hôn trước mặt cha mẹ để tránh gây áp lực

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình.