Thân nhân của 2 người có công trở lên được tối đa 2 suất trợ cấp tiền tuất

(LuatVietnam) Ngày 09/04/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó đáng chú ý là quy định về những nguyên tắc hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân của người có công.
Cụ thể, thân nhân của 02 người có công từ trần trở lên được hưởng tối đa 02 suất trợ cấp tiền tuất hàng tháng; thân nhân của 01 liệt sĩ đồng thời là thân nhân của 02 người có công từ trần trở lên chỉ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng của 01 liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất hàng tháng của 01 người có công từ trần; thân nhân của 02 liệt sĩ trở lên đồng thời là thân nhân của người có công từ trần chỉ hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân liệt sĩ; trong trường hợp người có công với cách mạng từ trần thuộc hai đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh người có công trở lên thì thân nhân của người đó chỉ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng của một đối tượng…
Riêng đối với thân nhân của của một liệt sĩ thì được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng một lần mức chuẩn; thân nhân của hai liệt sĩ được hưởng trợ cấp bằng hai lần mức chuẩn; thân nhân của ba liệt sĩ trở lên thì được hưởng trợ cấp tiền tiên bằng ba lần mức chuẩn; vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng một lần mức chuẩn.
Đặc biệt, trong trường hợp liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng được hưởng trợ cấp 500.000 đồng/lần/năm.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2013; các chế độ ưu đãi người có công với cách mang và thân nhân của họ được quy định tại Nghị định này áp dụng từ ngày 01/01/2013. Nghị định này cũng bãi bỏ đối với Nghị định sô 54/2006/NĐ-CP ngày 26/06/2006; Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007; Nghị định số 89/2008/NĐ-CP ngày 13/08/2008.
 
LuậtViệtnam 
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục