Thẩm quyền của Văn phòng sử dụng đất các cấp

(LuatVietnam) Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính vừa ban hành Thông tư số 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 15/3/2010 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Theo Thông tư này, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất được thành lập ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) và huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện), là đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng tổ chức thực hiện đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng và quản lý hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh thực hiện các thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn cấp tỉnh đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trừ trường hợp được sở hữu nhà ở tại Việt Nam), tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài; đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trừ trường hợp được sở hữu nhà ở tại Việt Nam), tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện các thủ tục về cấp giấy chứng nhận trên địa bàn cấp huyện đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chỉnh lý biến động về đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2010.                                                   

  • LuậtViệtnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Các trường hợp được ưu tiên tuyển dụng công chức

Các trường hợp được ưu tiên tuyển dụng công chức

Các trường hợp được ưu tiên tuyển dụng công chức

Theo Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ, các đối tượng sau đây được ưu tiên trong tuyển dụng công chức: anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển; người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi hoặc xét tuyển;…

7 trường hợp sinh con thứ ba không phạm luật

7 trường hợp sinh con thứ ba không phạm luật

7 trường hợp sinh con thứ ba không phạm luật

Theo quy định tại Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ, có 7 trường hợp sinh con thứ ba mà không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con, đó là các trường hợp: cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên;…

Được thỏa thuận lãi suất vay tiền ngân hàng để chi tiêu cá nhân

Được thỏa thuận lãi suất vay tiền ngân hàng để chi tiêu cá nhân

Được thỏa thuận lãi suất vay tiền ngân hàng để chi tiêu cá nhân

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 07/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 quy định về việc các tổ chức tín dụng cho vay bằng đồng Việt Nam theo lãi suất thỏa thuận đối với khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng và trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường, mức độ tín nhiệm của khách hàng vay. Các hình thức cho vay gồm có: cho vay trung hạn và dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đầu tư phát triển; cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn để trực tiếp phục vụ đời sống của cá nhân và hộ gia đình của khách hàng vay, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng...

Giá bán điện từ 01/3/2010

Giá bán điện từ 01/3/2010

Giá bán điện từ 01/3/2010

Theo hướng dẫn của Bộ Công thương tại Thông tư số 08/2010/TT-BCT ngày 24/02/2010, giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang kể từ ngày 01/3/2010 như sau: cho 50 kWh đầu tiên là 600đ/kWh, cho kWh từ 51-100 là 1.004đ/kWh, cho kWh từ 101-150 là 1.214đ/kWh, cho kWh từ 151-200 là 1.594đ/kWh, cho kWh từ 201-300 là 1.722đ/kWh, cho kWh từ 301-400 là 1.844đ/kWh, cho kWh từ 401 trở lên là 1.890đ/kWh. Giá bán lẻ điện cho kinh doanh như sau: đối với cấp điện áp từ 22 kV trở lên, giờ bình thường là 1.648đ/kWh, giờ thấp điểm là 902đ/kWh, giờ cao điểm là 2.943đ/kWh; đối với cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV, giờ bình thường là 1.766đ/kWh, giờ thấp điểm là 1.037đ/kWh, giờ cao điểm là 3.028đ/kWh;…