Tăng giảm font chữ:

TCTD giao dịch tiền mặt với NHNN chi nhánh tối đa 2 lần/ngày

(LuatVietnam) Ngày 09/08/2012, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã ban hành Thông tư số 23/2012/TT-NHNN quy định về chế độ điều hòa tiền mặt, giao dịch tiền mặt.
Theo đó, Tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước giao dịch tiền mặt với NHNN chi nhánh, Sở Giao dịch NHNN tối đa 02 lần/ngày và phải thông báo trước thời điểm giao dịch ít nhất 02 giờ. Trường hợp TCTD có nhiều chi nhánh trên cùng địa bàn, NHNN chi nhánh thực hiện việc giao dịch tiền mặt thông qua đơn vị đầu mối do TCTD lựa chọn trên cơ sở đáp ứng các điều kiện về an toàn kho quỹ và các điều kiện khác theo quy định của NHNN.
Ngoài ra, cũng theo Thông tư này, NHNN lập Quỹ dự trữ phát hành và Quỹ nghiệp vụ phát hành để quản lý tiền dự trữ phát hành và thực hiện nghiệp vụ phát hành tiền đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiền mặt của nền kinh tế, nhu cầu tiền dự trữ phát hành, nhu cầu thay thế tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành. Các quỹ này lần lượt được quản lý ở các kho tiền Trung ương, kho tiền NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và kho tiền Sở Giao dịch NHNN, các kho tiền NHNN chi nhánh.
Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị có liên quan thuộc NHNN, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/09/2012.
  • LuậtViệtnam 

 

Chia sẻ:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải app LuatVietnam miễn phí tại đây