Tập thể dục, thể thao 3 lần/tuần được coi là thường xuyên tập luyện

Ngày 17/01/2019, Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành.

Thông tư này đề ra một số tiêu chí đáng chú ý như sau:

- Người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên là người tập luyện mỗi tuần ít nhất 03 lần; mỗi lần tập luyện ít nhất 30 phút;

Tập thể dục, thể thao 3 lần/tuần được coi là thường xuyên tập luyện
Tập thể dục, thể thao 3 lần/tuần được coi là thường xuyên tập luyện (Ảnh minh họa)


- Gia đình thể thao là hộ gia đình có tổng số thành viên tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên chiếm từ 50% trở lên tổng số thành viên trong gia đình;

- Câu lạc bộ thể thao bao gồm câu lạc bộ thể thao cơ sở (tập hợp những người có cùng sở thích để tổ chức, hướng dẫn hoạt động thể dục, thể thao quần chúng) và các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao.

Cũng theo Thông tư này, việc đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng được thực hiện định kỳ một năm một lần. Thời điểm ấn định thông tin đánh giá là ngày 31/10 hàng năm.

Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 05/03/2019.

Lan Vũ
Quang cao