Tăng vốn điều lệ Quỹ bảo lãnh tín dụng DN nhỏ và vừa lên 100 tỷ

Đây là điều chỉnh quan trọng của Chính phủ tại Nghị định 34/2018/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là Quỹ).

Theo đó, với vai trò là Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách do UBND cấp tỉnh thành lập, thực hiện cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ này sẽ phải có vốn điều lệ thức có tại thời điểm thành lập tối thiểu là 100 tỷ đồng, do ngân sách cấp tỉnh cấp; thay vì chỉ 30 tỷ đồng như trước đây.

https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-34-2018-nd-cp-thanh-lap-quy-bao-lanh-tinh-dung-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-161247-d1.html
Tăng vốn điều lệ Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa lên 100 tỷ đồng

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ được Quỹ xem xét cấp bảo lãnh khi đáp ứng đủ các điều kiện: Có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, có khả năng hoàn trả vốn và đã được Quỹ thẩm định; Có phương án về vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tham gia dự án đầu tư; Không có các khoản nợ thuế từ 01 năm trở lên tại thời điểm đề nghị cấp bảo lãnh…

Tổng mức bảo lãnh tín dụng của Quỹ bảo lãnh tín dụng tính trên vốn điều lệ thực có của Quỹ bảo lãnh tín dụng không vượt quá 15% đối với một khách hàng và không quá 20% đối với một khách hàng và người có liên quan.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục