Tăng giảm cỡ chữ:

Tăng trợ cấp lần đầu cho giáo viên công tác vùng đặc biệt khó khăn

(LuatVietnam) Ngày 23/02/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/06/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Nghị định chỉ rõ, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác ở cùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung cho một người tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển (thay vì quy định cụ thể mức trợ cấp là 4 triệu đồng như trước đây). UBND cấp huyện của địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và chỗ ở cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được chuyển đến địa phương.
Cũng theo Nghị định này, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có gia đình chuyển đi theo thì được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên đi cùng và được trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho một hộ tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển (theo quy định trước đây, mức trợ cấp là 6,5 triệu đồng).
Ngoài ra, kể từ ngày 15/04/2013, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định, nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển thì sẽ tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng, nhưng không được hưởng các phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2013 và bãi bỏ đối với Khoản 2 Điều 2, Khoản 3 Điều 9 và Điều 10 của Nghị định 61/2006/NĐ-CP.
 
LuậtViệtnam

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây